Стимар 1 ЕООД - Вижте още

Стимар 1 ЕООД

Фирма Стимар 1 ЕООД предлага: - Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности - Динамична компенсация - Компенсация на електрически мрежи с хармоници - Изработка, доставка и монтаж на ККУ - Реконструкция на съществуващи ККУ.
Стимар 1 ЕООД
Защита от мълнии и пренапрежения. Електронни части и компоненти. Светодиодни лампи, измервателни уреди.
      За нас:
Благодарение на дългогодишния си опит на своите високо квалифицирани специалисти, фирма Стимар 1 ЕООД предлага пълен инженеринг в сферата на компенсация на реактивни мощности и изграждане на системи за енергиен мениджмънт.

Фирмата разполага с измервателна апаратура за точно определяне на необходимата инсталирана мощност за осъществяване на компенсация, наличието на висши хармоници (до 50-тия), както и на всички необходими величини за създаване на товарови профили и графики на консумираната ел. енергия.

Стимар
Услуги:

Ние Ви предлагаме:
 • Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности
 • Динамична компенсация
 • Компенсация на електрически мрежи с хармоници
 • Изработка, доставка и монтаж на ККУ
 • Реконструкция на съществуващи ККУ
 • Изграждане на системи за индустриален енергиен мениджмънт
 • Пълен инженеринг и реализиране на проекти за енергийна ефективност
      Доставка:
 • Кондензаторни батерии, регулатори на cosφ, капацитивни контактори, антирезонансни филтърни реактори, разрядни реактори, дросели и други компоненти за цялостно изграждане на компенсационни устройства.
 • Активни и пасивни филтри за хармоници
 • Стимар
 • Високоволтови кондензатори
 • Кондензатори за индукционни пещи
 • Електронни части и компоненти на фирма EPCOS AG, Германия - индуктивности, ферити, разрядници, отводители на пренапрежение /арестери/, керамични многослойни кондензатори, фолийни кондензатори, силови кондензатори, тантал-чип кондензатори, компоненти за електромагнитна съвместимост, ПАВ филтри, металоксидни варистори, термистори и др
 • Светодиодни лaмпи с цокъл на фирма "SIGNAL-CONSTRUCT", Германия
 • Доставка на контактори, бутони и ключове за управление, LED индикатори, превключватели.
 • Доставка на уреди за мълниезащита и защита от комутационни пренапрежения на фирма "DEHN+SOHNE", Германия
 • Доставка на уреди за измерване параметрите на ел. мрежи и изграждане на системи за енергиен мениджмънт
 Стимар Стимар
      www.stimar-bg.com