КОНКОРДИА ЕООД  itemprop=

КОНКОРДИА ЕООД

Официален представител за България на BVV (Български панаири и изложби) – гр. Бърно – Чехия 1. По значителните ежегодно провеждащи се панаири са: - GO – Международен панаир за туризма – м. януари - KABO – Международен панаир за обувки и кожени
Пловдив, ул. Фр. Жолио Кюри № 3

Официален представител за България на BVV (Български панаири и изложби) – гр. Бърно – Чехия 1. По значителните ежегодно провеждащи се панаири са: - GO – Международен панаир за туризма – м. януари - KABO – Международен панаир за обувки и кожени изделия – два пъти годишно – м. февруари и м. август - Styl - Международен панаир на модата - – два пъти годишно – м. февруари и м. август - SALIMA – Международни гастрономични панаири – м. март - INTECO - Международни гастрономични панаири – м. март - MOBIS, DOMO - Международни панаири за потребителски стоки – м. март - TEXPO, XART- Международни панаири за потребителски стоки – м. март - TECHAGRO - Международен панаир за селскостопанска техника – м. април - SALVA REGINA - Международен панаир за горите – м. април - IBF - Международен строителен панаир – м. април - AUTOTEC – Международна автомобилна изложба – м. юни - SHK - Международен панаир за санитарна, отоплителна и климатична техника – м. април - MSV - Международен машиностроителен панаир – м. септември - INVEX - Международен панаир за информационни и комуникационни технологии – м. октомври 2. Провеждащи се панаири през годината: - VINEX - Международен винарски панаир – м. март - PIVEX - Международен пивоварен панаир – м. март - IDET - Международен панаир за отбранителна техника, техника за сигурност – м. май - EMBAX – PRINT - Международен панаир за производство на опаковъчни средства, опаковки, печат – м. май - TMT - Международен панаир за металообработване – м. септември - WOOD – TEC - Международен панаир за машини, инструменти, оборудване и материали за дървообработващата промишленост – м. октомври - PYRON - Международен панаир за противопожарно оборудване – м. октомври - ISET - Международен панаир за охранителна техника и услуги – м. октомври NEU SIMET - Международен панаир за занаятчийство – м. октомври - WEIDING - Международен панаир за заваръчна техника – м. октомври - FONT – EX - Международен панаир за леярство – м. октомври - TEX – TEC - Международен панаир за текстилна техника и технологии – м. октомври - VENIA - Международен панаир за погребални принадлежности – м. ноември BVV (Бърненски панаир) – гр. Бърно Чехия – най-големия в Средна и Източна Европа.

КОНКОРДИА ЕООД - отрасли:


Изкуство и Култура, Панаири, Изложения,
5 1