ЦИФРОВИ СИСТЕМИ  itemprop=

ЦИФРОВИ СИСТЕМИ

Фирма "Цифрови системи" ООД е първият Интернет доставчик в България.Създадена е през 1989г. с основен предмет на дейност компютърни системи и мрежи. Като партньор на EUnet педлага комерсиално Интернет услуги от 1991г. В момента фирма "Цифрови системи"
Фирма "Цифрови системи" ООД е първият Интернет доставчик в България.Създадена е през 1989г. с основен предмет на дейност компютърни системи и мрежи. Като партньор на EUnet педлага комерсиално Интернет услуги от 1991г. В момента фирма "Цифрови системи" ООД е в състояние да осигури на своите многобройни клиенти достатъчно надеждна и високоскоростна връзка към Интернет, както и широка гама мрежови и комуникационни услуги. Предимства на “Цифрови системи” ООД: разполага с няколко независими международни канала за достъп до Интернет, чрез които се осъществява директна връзка до множество възли на световната мрежа ( LEVEL3, PANTELдр); разполага със собствена автономна система; използва BGP4 протокол за маршрутизация на трафика между мрежата си и мрежите, с които има връзка ( на територията на страната и в чужбина ), а също така и с клиентите си, които имат собствена автономна система. всички връзки на "Цифрови системи" ООД функционерат независимо една от друга, като трафикът се премаршрутизира автоматично между тях и се балансира; за осигуряване на реална работа в Интернет в България "Цифрови системи" ООД изгради и поддържа Регистър на имена в Интернет и регистър на IP адресно пространство; разполага със собствени центрове за наблюдение, управление и регистриране натоварването на мрежата си; при желание за осъществяване на видеоконферентни връзки инфраструктурата на "Цифрови системи" ООД позволява инсталиране и поддържане на сървъри за аудио и видео излъчване. Основните дейности на фирмата “Цифрови системи” ООД са: Интернет доставкчик на територията на цялата страна; Системен интегратор; Компютърни мрежи; Комуникационно оборудване; Интернет/Интранет решения; Интеграция на UNIX, MS WINDOWS и Macintosh решения; Системи до ключ; Проектиране на софтуер; Изграждане на виртуални частни мрежи – VPN; Безжични комуникации и Hotspot; IP телефония.