Енергия АД  itemprop=

Енергия АД

Акционерно дружество "ЕНЕРГИЯ" - гр. Търговище е специализирано в производството на оловно-кисели панцерни акумулаторни батерии.
Търговище, Индустриална зона

Акционерно дружество "ЕНЕРГИЯ" - гр. Търговище е специализирано в производството на оловно-кисели панцерни акумулаторни батерии. Производството им е усвоено през 1971 по лиценз на ВАРТА - Германия. В края на 80-те години е извършена мащабна модернизация на основните фондове с помощта и оборудването на Хлорайд - Англия. На основата на непрекъснатото внедряване в експлоатация на съвременно оборудване, внедряването на авангардни технологии, както и чрез кооперирането ни с някои западноевропейски фирми, качеството на произвежданата продукция отговаря на най-добрите световни образци. Отговаряйки на високите изисквания на пазара "Енергия" АД работи в съответствие с изискванията на системата по качеството ISO-9001, а произвежданатапродукция е сертифицирана от "ТЕХНОТЕСТ" - България, "ТЮФ РЕЙЛАНД" - Германия и ЦКБ "СВЯЗЬ" - Русия. Производствената програма на "ЕНЕРГИЯ" АД се състои основно от три типа акумулаторни панцерни батерии. ПЪРВО: Тягови батерии тип PzS с напрежение 12, 24, 40, 48, 80 V, капацитетот 165 Ач до 800 Ач, които служат като енергоизточници за електрокари и електромобили. Усвоените акумулаторни елементи отговарят наизискванията назападноевропейските стандарти, което позволява да се изграждат акумулаторни батерии за вграждане в електрокари - западноевропейскопроизводство. Гъвкавата връзка се осъществява чрез болтови съединения, които осигуряват лесен монтаж и демонтаж на акумулаторите. Батериите - производство на "Енергия" АД са панцерно изпълнение. Използваният тръбен сепаратор - внос от "AMER - SIL" и въведената технология за мокро-филтрационно пълнене с активна маса на положителната плоча намалява до минимум вътрешните къси съединения и удължава живота им до 1200 - 1500 цикъла, което гарантира два пъти по-голяма продължителност на експлоатация от намазните. Допълнително предимство е пластмасовото покритие на металния сандък, осигуряващо по-голяма здравина и по-висока корозионна устойчивост. ВТОРО: Стационарни батерии тип OPzSот 150 Ач до 3 000 Ач, които намират широко приложение като резервно и аварийно захранванев: - системата на далекосъобщенията; - всички видове електростанции и подстанции; - релейни станции; - сигнално - охранителни и непрекъсваеми енергийни системи. Положителните плочи са с тръбна конструкция, изработени по оригинална технология. Отрицателните плочи са пастирани, тяхната активна маса е пресована в решетка от нискоантимонова сплав (под 3%), с което се гарантира ниско газоотделяне и нисък саморазряд, осигуряващи: - продължителен период на експлоатация (минимум 15 години); - намалено обслужване на елементите. Стационарните батерии тип OPzS могат да се експлоатират при температура от -100С до +450С. Дружеството предлага и сеизмично устойчиви стелажи за стационарните батерии, които отговарят на всички изисквания за сигурност и безопасност на обслужване. Произведените стационарни батерии са сертифицирани и отговарят на изискванията наСистема сертификации "Электросвязь" (ССЭ)към Държавния комитет Руската федерация по връзки ии информация. ТРЕТО: Специални батерии 3.1. Стартерни акумулаторни батерии задизелови локомотиви. 3.2. Акумулаторни батерии за резервно осветление на жп вагони: 3.3. Тягови батерии за рудодобивнатапромишленост. Усвоени са следните типове батерии: Разработенатаконструкторска и технологическа документация и използваното инструментално оборудване разширява възможностите на фирмата да произвежда други типове специални батерии по посочени от клиентите напрежение, капацитет и други изисквания.