Квалисис ООД  itemprop=

Квалисис ООД

Българо-немското дружество КВАЛИСИС ООД е основано през 1994 г. с предмет на дейност - разработване и внедряване на софтуерни продукти за управление на качеството. Предлаганата система QMSys обхваща следните области от управление на качеството: -
Българо-немското дружество КВАЛИСИС ООД е основано през 1994 г. с предмет на дейност - разработване и внедряване на софтуерни продукти за управление на качеството. Предлаганата система QMSys обхваща следните области от управление на качеството: - Управление на закупуването, оценяване на доставчиците - Измерване и наблюдение на продуктите, анализ и подобряване - Статистическо управление на процесите, анализ и подобряване - Управление на средствата за измерване и наблюдение - Управление на външни и вътрешни рекламации - Управление на несъответствия и коригиращи действия, анализ и подобряване - Управление на одити на СУК, процеси и продукти - Управление на документите по качеството - Планиране на експериментите,анализ и подобряване по T AGUCHI - Модули за свързване със системите за планиране и управление на производството - Разработване на допълнителни, специфични за клиента модули Основна цел на дружеството е предоставяне на продукти и услуги, задоволяващи напълно изискванията на нашите клиенти. Затова приложението на системата QMSys при всеки нов клиент включва: - индивидуален подход към всеки клиент, проучване изискванията на клиента и специфичните условия на приложение на продукта QMSys - изработване на концепция за внедряване, интегриране в съществуващата система за управление на качеството по ISO 9001:2000, QS 9000, HACCP и др. - разработване на допълнителни специфични за клиента модули - инсталиране и конфигуриране, обучение в методите за статистическо управление на качеството, регистриране и анализ на данните по качеството със системата QMSys. - консултации и експлоатационно поддържане Цената на модул от системата QMSys е от 300 до 2500 лв. в зависимост от общата численост на персонала на фирмата. При закупуване на лицензи за няколко модула и/или работни места се ползва до 40 % отстъпка в общата цена. Предлагат се и промоционални пакети, включващи по един лиценз от основните модули в системата QMSYS и безплатен 6-месечен TSP - Абонамент. Например цената на модул QMSys ВК за фирма с персонал 100 - 150 е 950 лв, а на промоционален пакет е 5050 лв. Квалисис ООД предлага следните допълнителни услуги: - консултации при въвеждане на съвременни методи за управление на качеството - статистически анализ на способността на производственото оборудване и на процесите да произвеждат продукти, задоволяващи изискванията на клиентите - подобряване на продуктите и процесите с помощта на статистически методи, подобряване по методите на Taguchi и Shainin - статистически анализ на способността на средствата за измерване - Разработване на софтуерни продукти за управление по задание на клиента Системата QMSys е внедрена както в България, така и в повече от 300 предприятия, организаци, метрологични и изпитвателни лаборатории в различни сфери на промишлеността и услугите в Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Англия, Италия, Испания. Даденият списък представя някои фирми в България: ВИДИМА АД, ПАЛФИНГЕР БГ АД, ФЕСТО Производство ЕООД , ЕЛКАБЕЛ АД, ТЮФ Рейнланд Консулт България ЕООД, Кю Ей Си ООД и др.