Алстом Пауър България ЕООД  itemprop=

Алстом Пауър България ЕООД

Пълен обем от услуги в областта на енергетиката и промишлеността. Фирмата внася оборудване за енергетиката и промишлеността: - електроцентрали под ключ, отделни компоненти и системи - котли - инсталации за пречистване и контрол на димните газове, сероочистващи и азотоочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри - газови, парни и хидро - турбини - генератори - системи за регулиране и управление - релейни защити - системи за възбуждане на генератори - топлофикационни централи и мрежи - комутационна апаратура ВН, СН, НН - комплектни подстанции - железопътни продукти и системи - средства за морски транспорт - последващ сервиз, модернизация на съществуващи съоръжения - ремонт и поддръжка на съществуващо оборудване - енергийна конверсия - разработване и изпълнение на проекти, пълен инженеринг Търговската стратегия на концерна ALSTOM Power е ориентирана към целия диапазон от клиенти - малки, средни и големи предприятия. Фирмата е 100% собственост на концерна ALSTOM.

Алстом Пауър България ЕООД - отрасли:


Генератори,