Ава Компютърни Продукти ЕООД  itemprop=

Ава Компютърни Продукти ЕООД

Дoстъп до Интернет DIAL-UP ISDN Наети линии. Доставка и поддръжка на компютърна техника. Настройка на софтуер. Изграждане на локални компютърни мрежи.
София, ул.Бели Искър № 5 Вх.1ет.2 Ап.4

Дoстъп до Интернет DIAL-UP ISDN Наети линии. Доставка и поддръжка на компютърна техника. Настройка на софтуер. Изграждане на локални компютърни мрежи.
3 2