ГТТ инженеринг ООД  itemprop=

ГТТ инженеринг ООД

През изминалия период фирмата се утвърди като един от основните доставчици на електрооборудване от Чехия, Словакия, Германия и Испания. От 2001г. произвеждаме табла за електроразпределение и автоматизация.
Варна, ул. Тодор Влайков № 65

Фирмата е създадена през 1992 г. като 100% частно дружество. Във фирмата работят над 80 специалисти, производствени работници и монтажници -20 с висше а останалите са със средно и средно специално образование. През изминалия период фирмата се утвърди като един от основните доставчици на електрооборудване от Чехия, Словакия, Германия и Испания. От 2001г. произвеждаме табла за електроразпределение и автоматизация. В момента фирмата е един от основните производители на пластмасови електромерни табла и кабелни разпределителни касети. От 2003 г. извършваме и пълен инженеринг на електроенергийни и промишлени обекти. Разполагаме със 7 монтажно-ремонтни бригади, оборудвани със всички необходими машини и инструменти. В резултат от стремежа на ръководството за непрекъснато повишаване на качеството и подобряване обслужването на клиентите в началото на 2008 година ГТТ инженеринг ООД внедри интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001:2000), околната среда (ISO 14001:2004) и здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007), сертифицирана от Lloyd's Register Quality Assurance в края на м. Май 2008 г. Внос и продажба на електрооборудване: - Автоматични прекъсвачи за ниско напрежение - Разединители и разединител-предпазители за ниско напрежение - Комплектни разпределителни устройства за ниско и средно напрежение - Прекъсвачи и разединители за средно напрежение - Контактори и термични защити до 900 А - Пакетни прекъсвачи до 400 А - Миниатюрни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение - Дефектнотокови защити - Модулни ел. апарати за битово и промишлено електроразпределение - Промишлени щепселни съединения - Силови и бързодействащи предпазители - Кондензаторни батерии за ниско и средно напрежение и компоненти за компенсиращи устройства - Измервателни трансформатори за ниско и средно напрежение - Измервателни преобразуватели за всички електрически величини - Измервателна апаратура - аналогови и цифрови измервателни прибори и мрежови анализатори - Силови полупроводникови прибори - Термостати, пресостати нивосигнализатори и регулираща апаратура Инженеринг: - Комплексни инженерингови решения на електроенергийни и промишлени обекти “до ключ” - Комплексни решения за автоматизация на сгради, промишлени инсталации и обекти - Оборудване на подстанции и трафопостове Проектиране и производство на: - Пластмасови електромерни табла - Пластмасови табла за улично осветление - Разпределителни електрически табла - Пластмасови кабелни разпределителни табла (касети) - Табла за управление и автоматизация - Кондензаторни компенсиращи устройства - Комплектни разпределителни устройства за ниско и средно напрежение - Комплектни трансформаторни постове (КТП) - Специализирана и нестандартна апаратура ГТТ Инженеринг ООД е партньор и официален вносител на: - OEZ, Чехия - Комутационна апаратура и предпазители за НН - Elektropristroj, Чехия - Контактори и термични защити - SEZ Krompachy, Словакия - Комутационна апаратура за НН и СН - ZEZ SILKO, Чехия - Силови кондензатори и кондензаторни батерии; - ELKO, Чехия - Електронни релета - METRA BLANSKO, Чехия - Измервателна апаратура - KPB Intra, Чехия – Измервателни трансформатори Ср.Н - MBS, Германия - Токови измервателни трансформатори НН - SACI, Испания - Измервателна апаратура - IDE, Испания – Пластмасови и метални табла, Промишлени щепселни съединения - URIARTE, Испания - Пластмасови табла ГТТ инженеринг ООД се стреми към подобряване комуникацията и обслужването на своите клиенти, повишаване качеството на изпълняваните от нея дейности, повишаване стандарта на живот, опазване здравето на хората, и околната среда. Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ в ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура, за СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ!