Телефонна и телеграфна техника АД  itemprop=

Телефонна и телеграфна техника АД

Информационни и телекомуникационни продукти и системи
"Телефонна и телеграфна техника" АД произвежда: 1. Информационни и телекомуникационни продукти и системи 2. Продукти за енергетиката и бита 3. Научно-приложна, внедрителна и проекто-конструкторна дейност в областта на телекомуникационните технологии и продуктите за енергетиката и бита 4. Инженерингово обслужване на клиентите 5. Търговия

Телефонна и телеграфна техника АД - отрасли:


Информационни Технологии, Телекомуникации,