СОНИКС ООД  itemprop=

СОНИКС ООД

СОНИКС ООД предлага: - ултразвукови разходомери за течни флуиди - ултразвукови нивомери - ултразвукови разходомериза открити канали,пречиствателни станции
Бургас, ул. Янко Комитов 16а

СОНИКС ООД предлага: - ултразвукови разходомери за течни флуиди - ултразвукови нивомери - ултразвукови разходомериза открити канали,пречиствателни станции - ултразвукови нивосигнализатори - цифрови преобразуватели RS232/RS485 - контролери за управление на улично осветление - контролери за управление на групова работа на помпени агрегати - специфични устройства и системи за автоматизация на технологични процеси - инженеринг - доставка и монтаж при клиента - гаранционен и извън гаранционен сервиз. Всички изделия и системи са изградени на базата на собствени разработки и отговарят на необходимите стандарти и нормативни документи. - одобрен тип от Националния център по метрология; - сертификати за производство и ремонт; - защитени търговски марки от Патентното ведомство на Република България; - разработена и внедрена система за управление накачеството в съответствие със стандарт ISO 9001.