Балканкар - Георги Михайлов АД  itemprop=

Балканкар - Георги Михайлов АД

Акционерно дружество "Г. Михайлов" АД в гр. Кнежа е специализирано в производството, сервиза и ремонта на електроизделия за каростроенето.
Кнежа, ул. Георги Димитров № 185

Акционерно дружество "Г. Михайлов" АД в гр. Кнежа е специализирано в производството, сервиза и ремонта на електроизделия за каростроенето. В "Балканкар - Г. Михайлов" АД в Кнежа се произвеждат електромагнити, реверсори, двигатели, електротабла и инсталации, бобини, ротори, главини и барабани спирачни. Изделията имат съществено влияние върху сигурността при експлоатация и общото качествено равнище на транспортната техника, която предлагат монтажните заводи на "Балканкар Холдинг". Основното внимание на производителите от предприятието - доставчик е насочено към непрекъснато подобряване на надежността и качестото на създаваните от тях електроинсталации и части за кари, на стоките и услугите за средния бизнес. Изделията на"Балканкар - Г. Михайлов" АД са със сигурнотърсене. Заслуженото доверие на клиентите е гаранцията за конкурентната способност на тяхната продукция.

Балканкар - Георги Михайлов АД - отрасли:


Осветление, Електрически Компоненти, Електроматериали,