ВиВ Изоматик ООД - Вижте още

ВиВ Изоматик ООД

"ВиВ-Изоматик" е създадена през 1991г., като през 1994г. фирмата се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Нашата мисия e бързо, професионално и висококачествено обслужване на клиентите, свързано с продажба на материали за електрообзавеждане и автоматизация.
ВиВ Изоматик ООДВиВ Изоматик ООДВиВ Изоматик ООДВиВ Изоматик ООД
                                    "ВиВ Изоматик" ООД:

"ВиВ Изоматик" ООД е създадена през 1991г, като през 1994г. фирмата се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Нашата мисия e бързо, професионално и висококачествено обслужване на клиентите, свързано с продажба на материали за електрообзавеждане и автоматизация,

ВиВ Изоматик ООД
проектиране и монтаж на системи.

Основен приоритет на фирмата е непрекъснато подобряване качеството на обслужване, като се стремим да отговаряме на изискванията и очакванията на нашите клиенти. Фирмата предлага цялостни, иновативни решения за електроразпределение и автоматизация с приложение в промишлеността и строителството.

Високото качество, подхода "в услуга на клиента" и професионализма на специалистите във "ВиВ Изоматик" ООД, наложиха фирмата като надежден и коректен партньор с присъствие на българския пазар вече повече от 25 години.

През 2007г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001, което е допълнителна гаранция за професионализъм и качество.


ВиВ Изоматик ООД ВиВ Изоматик ООД ВиВ Изоматик ООД ВиВ Изоматик ООД ВиВ Изоматик ООД
                                    За нас:

"ВиВ Изоматик" ООД извършва търговска и инженерингова дейност.

Като представител за България на водещи фирми като GE Energy Services Industrial Solutions, Phoenix Contact, Lapp Kabel, Klauke, Circutor, Jean Mueller, PCE-Merz, Pizzato Elettrica, LSIS, Lovato Electric и други.

ВиВ Изоматик ООД
Фирмата предлага на своите клиенти цялостна продуктова гама нисковолтова комутационна апаратура – предпазители, прекъсвачи, дефектно токови защити, разединители, контактори, моторни защити, табла, ключове, бутони, индикации, крайни изключватели, релета, клеми, съединители, захранвания, защити от пренапрежения, преобразуватели, контролери, кабели, маркировки, инструменти, шлаухи, мрежови анализатори, електромери, показващи и измервателни прибори, кондензаторни батерии, регулатори, ККУ, КРШ.

Модерната складова база и разнообразната продуктова наличност позволяват оптимални срокове за доставка, в рамките на 24/48 часа за цялата страна.

Инженеринговата дейност на фирмата обхваща дейности по проектиране, асемблиране и монтаж на контролни и електро разпределителни табла, изпълнение на строително-монтажни работи по част електрически инсталации.


                                    Продукти:

"ВиВ Изоматик" ООД предлага продуктите на:

 • LAPP GROUP
 • GE Energy Industrial Solutions
 • Phoenix Contact
 • Klauke Textron
 • MERZ
 • Jean Mueller
 • EFEN
 • Circutor
 • Pizzato Elettrica
 • PC Electric
 • EAO
 • Perry Electric
 • LSIS CO
 • Lovato Electric

ВиВ Изоматик ООД
                                    Мисия:

ВиВ Изоматик ООД

Мисията на "ВиВ Изоматик" ООД е да предлага бързо, професионално и висококачествено обслужване на своите клиенти, свързано с продажба на материали за електрообзавеждане и автоматизация, проектиране и монтаж на системи.

Нашата работа е обединена и подчинена на една идея - да направим продуктите на водещите европейски производители достъпни за нашите клиенти.

Оптимални срокове за доставка, гъвкавост при договарянето, широка гама складови наличности, бързина на реакцията, реакцията, това са някои от малкото неща, които правим с цел да зaдоволим и най-стрикните изисквания на клиентите си, които ценим така високо.


                                    Фирмена Култура:

Ние се стремим да завоюваме доверието на нашите клиенти като:

 • определяме точно целите си и удовлетворяваме напълно техните изисквания,
 • повишаваме конкурентно-способността си чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата,
 • ВиВ Изоматик ООД
 • предлагаме все по - модерни системи и оборудване
 • подобряваме маркетинговата и рекламна дейност, за да разширяваме позициите си на пазара
 • поддържаме партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с водещи в бранша доставчици
 • подобряваме организацията си на работа чрез планиране, а не реагиране според моментната ситуация
 • мотивираме своя персонал и формираме фирмена култура, така че всеки да осъзнава значимостта и приноса си за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Повишаване доверието на клиентите и разширяване присъствието ни на пазара.
 • Непрекъснато подобрение във всички области на нашата дейност
 • Траен икономически просперитет

Ръководството и персоналът на фирмата залага на високото качество във всяка от извършваните от нас дейности, непрекъснато се стремим към подобрения, като осигуряваме обучение и квалификация на персонала, следим постоянно за нуждите и очакванията на клиентите, поддържаме добри взаимоотношения с нашите доставчици.

                                    Фирмена Партньори:

  Tехноматикс ЕООД

Адрес: Офис Разград
ул. Васил Левски 3 A
Teл: +359 084 662 622
Факс: +359 084 662 622
e-mail: razgrad@technomatix.bg
Адрес: Офис Шумен
бул. С. Велики 46 В

Teл: +359 054 831 032
Факс: +359 054 831 032
e-mail: shumen@technomatix.bg http://www.technomatix.bg/

Недялко Недялков ЕООД

Адрес: 6000 Стара Загораv
ул. Майор Кавалиев 83

Tел: +359 042 603 782
Факс: +359 042 603 782
e-mail: npnsz@abv.bg Nedialko Nedialkov
Старт Инженеринг АД

Адрес: 8000 Бургас
ул. Христо Ботев 33

Teл: +359 056 811 484
Факс: +359 056 811 512
e-mail:office@startengbs.com http://www.starteng.com/

Томис ЕООД

Адрес: 4004 Пловдив
ул. Кукленско шосе 12

Teл: +359 032 678 409
Факс: +359 032 678 299
e-mail: info@tomis.bg http://www.tomis.bg

ВиВ Изоматик ООД
                                    www.viv-isomatic.com