Водоснабдяване и Канализация ЕАД София | ВиК

Водоснабдяване и Канализация ЕАД София  itemprop=

Водоснабдяване и Канализация ЕАД София

„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД-София предлага на своите делови партньори цялостно решение в обхвата на дейностите, които е специализирано да извършва: - проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на водопроводни и канализационни системи за
София, ул. Георги Белов № 2

„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД-София предлага на своите делови партньори цялостно решение в обхвата на дейностите, които е специализирано да извършва: - проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване - изграждане, подмяна, ремонт и монтаж на сградни отклонения и водомерни възли - изграждане и поддържане на хидротехнически съоръжения, обслужващи пътища и инсталации - изграждане на нови и реиновиране на водопроводни и канализационни мрежи - реконструкция, почистване и поддръжка на коригирани и некоригирани речни корита - почистване на септични ями и канали - превенция и отстраняване на последствия от природни бедствия и аварии - инженерингови дейности свързани с водоснабдяване, канализация - демонтаж, монтаж и ремонт на водомери, както и осигуряване метрологичната им проверка - поддръжка и експлоатация на водоизточници за минерална вода – по силата на конкретни договори - изграждане, поддръжка и експлоатация на фонтани - инженерингови дейности свързани с водоснабдяване от подземни и повърхностни водоизточници - ремонтно - механична дейност - извършване на транспортни и изкопно-насипни работи