АТТ - АГРОБИО`2003 ООД  БЪЛГАРИЯ  itemprop=

АТТ - АГРОБИО`2003 ООД БЪЛГАРИЯ

Днес АТТ - АГРОБИО’2003 е водеща фирма в производството и търговията на биофунгицидите АксеБио-1 и АксеБио-2. ОРГАНИЧЕН СИСТЕМЕН БИОФУНГИЦИД С ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ГЪБНИ ПАТОГЕНИ И БАКТЕРИИ В КОРЕННАТА СИСТЕМА, ЗАСИЛВА ЕСТЕСТВЕНИЯ
Айтос, AксеБио – 1; AксеБио – 2

Днес АТТ - АГРОБИО’2003 е водеща фирма в производството и търговията на биофунгицидите АксеБио-1 и АксеБио-2. ОРГАНИЧЕН СИСТЕМЕН БИОФУНГИЦИД С ПРЕДПАЗНО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ГЪБНИ ПАТОГЕНИ И БАКТЕРИИ В КОРЕННАТА СИСТЕМА, ЗАСИЛВА ЕСТЕСТВЕНИЯ ИМУНИТЕТ НА РАСТЕНИЯТА. AkсеБио – 2, е изцяло органичен продукт.Той покрива и устойчиво прилепва върху лисната повърхност на растенията, където инхибира покълването на гъбните спори предотвратява /подтиска/ проникването и развитието на гъбични патогени, увеличава устойчивостта на растенията на неблагоприятните условия на външната среда , подобрява усвояването на хранителните вещества.Притежава предпазно и лекуващо действие АКТИВНО ВЕЩЕСТВО : Тамяново масло (Thymi aetheroleum) - 70% Царевично масло (Zea mays) – 12% Сусамово масло (Sesamum indicum) – 6% ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА : EW (Маслена емулсия във вода) с цвят жълто-светло кафе и аромат на тамяново масло РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България с Удостоверение за предлагане на пазара заупотреба на продукта . КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА : ІІІ – та- свободна употреба . Продукта може да се прилага от лица навършили 18г. ЛД 50 - орално за плъх > 4700 мг/кг т.м. ЛД 50 – дермално за плъх > 5000 мг/кг т.м. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ : Препарата да се съхранява на хладно, сухо,проветриво и сенчестомясто в оригинална запечатана опаковка с етикет ,в заключващи се помещения.Да не се разделя на части.Дасе съхранява при температуриот 5ºСдо 30ºС . СРОК НА ГОДНОСТ : 2 годиниот датата на производство в оригинални, неотворени опаковки и спазени условия за съхранение AксеБио – 2Е РЕГИСТРИРАН В БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ: ОИДИУМПОЛОЗА/ Uncinula necator / в концентрация 0,2% - ов( 200 мл/дка ) работен раствор. Първо пръскане се прави при големина на леторастите 10 – 15 см. Следващите 4 – 5 третирания са през 7 – 14 дни в зависимост от климатичните условия. ТОКСИЧНОСТ : Няма данни за токсични ефекти. ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР : Преди употреба опаковката с препарата се разклаща с цел смесване на съставните му части. В отделен съд се поставя предварително отмерено количество от препарат и към него постепенно се добавя вода (Препорачително е използването на вода не съдържаща хлор) при постоянно разбъркване. Резервоарът на пръскачката се напълва до половината чиста вода. Получената смес (емулсионен концентрат) се наливав резервоара на пръскачката, след което отново при непрекъснато разбъркване, се добавя необходимото количество вода за да се хомогенизира работния разтвор; СМЕСИМОСТ : Не се препоръчва смесване с други препарати и торове. ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ /РОТАЦИЯ НЯ КУЛТУРИТЕ/ : Не се наблюдава фитотоксичност или други директни или индиректни нежелани ефекти, засягащи растенията или растителната продукция при разрешената употреба и дози.Не се изисква карантинен срок. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА НЕ МОЖЕ ИЛИ НЕТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН : AkсеБио – 2 може да се използва самостоятелно за опазване на културите от болестта или да бъде включен в схемите с традиционни използваните продукти. ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ : Тамяновото масло не трябва да има пряк достъп до очите или кожата в противен случай предизвиква парене. При попадане от препарата върху кожата или в очите се препоръчва обилно измиване с вода - контакт с очите – изплакнете добре с вода в продължителност поне на 15 минути , да се направи консултация слекар - контакт с кожата – измийте с вода и сапун, при дразнене посетете лекар - вдишване – няма вредни реакции - поглъщане – маслото от мащерка се използва от хората като народно лечебно средство. При неочаквани реакции /затруднено дишане/, потърсете лекарска помощ /по възможност носете етикета/ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: ДА СЕ СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА С ПЕСТИЦИДИ ! При работа с продукта не яжте , пийте или пушете.В паузите и при приключване на работа с продукта измийте ръцете си. Може да се работи в продължение на8 часа. След работа основно почистете предпазните средства, измийте цялото си тяло и се преоблечете! ФАЗИ НА РИСКА: R – ФАЗИ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ФРАЗИ НА БЕЗОПАСНОСТ: S – ФРАЗИ: S 2 – Да се пази от достъп на деца; S 7 - Съдът да се съхранява добре затворен; S 20/21 – Да не се яде, пие и пуши по време на употреба; S 24/25 – Да се избягва контакт с кожата и очите; S 36/37/39 – Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и защитна маска за лице / очила. Тамяново масло (Thymi aetheroleum) - САS № 8007-46-3 Царевично масло (Zea mays) – САS № 8007-30-7 Сусамово масло (Sesamum indicum) – САS № 8007-74-0 Влияние на ПРЗ върху водните организми, пчелите и мерки за опазване на околната среда: Продуктът не се класифицира като опасен При разливане в околната среда препарата е напълно безвреден. Да не се изливат остатъци от разтвора или продукта във водоеми, водоизточници и канализацията. При приложение в препоръчителни дози препарата не носи опасност за пчели и птици. Не се наблюдава отрицателно действие.

АТТ - АГРОБИО`2003 ООД БЪЛГАРИЯ - отрасли: