Единство ООД   itemprop=

Единство ООД

Официален представител на Концерн Енергомера- Руска федерация.
Официален представител на Концерн Енергомера- Руска федерация. Пълна гама електронни електромери- едно и трифазни , многотарифни, многофункционални. Преносими прибори за контрол на параметрите на ел.мрежа и точността на отчитане на електронни и индукционни електромери на място . Системи за текущ мониторинг на потребление на ел. енергия.Уредби за проверка и настройка.Устройства за защитно изключване Оборудване за електрохимична защита.

Единство ООД - отрасли:


Осветление, Електрически Компоненти,