ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ООД  itemprop=

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ООД

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ е основана през 1992 г. от група специалисти с богат професионален опит в областта на системите за автоматизация и управление на производствени процеси. Нашата фирма има два основни приоритета в дейността си. Първият приоритет е проектиране, производство и сервиз.
ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ е основана през 1992 г. от група специалисти с богат професионален опит в областта на системите за автоматизация и управление на производствени процеси. Нашата фирма има два основни приоритета в дейността си. Проектиране, производство и сервиз Първият приоритет е проектиране, производство и сервиз на технически и програмни средства за автоматизация. ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ предлага богат набор от технически и програмни средства за изграждане на завършени системи за управление и контрол. Основно място в продуктовата листа в раздела на техническите средства заемат: универсални и специализирани програмируеми контролери; многоканални регулатори, аналогови мултиплексори; трансмитери и галванични разделители; комуникационни и периферни устройства; захранващи устройства; електронни променливотокови и постояннотокови релета (solid state relays). Разработваме и специализирани електронни устройства по задание от клиент. Още Съчетаването на професионализъм, дългогодишен опит и използването на елементна база от водещите производители на електронни компоненти като Motorola, Freescale, ST Microelectronics и др. обуславя високото качество на нашите продукти. Разработените в ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ операторски станции (ОС) са приложения за Windows с обектно ориентиран графичен човеко-машинен интерфейс, които се включват в системи за наблюдение, контрол и управление на непрекъснати и дискретни процеси в индустрията. Основните модули включени в ОС са: концентратори на данни; клиентски операторски модули с потребителски интерфейс за мнемосхеми, трендове, аларми и събития, баланси и отчети, on-line конфигуриране и настройки; графичен редактор с пълен набор от инструменти и помощни средства за създаване на потребителски форми, обекти и мнемосхеми. В ОС е включен комуникационен модул, даващ възможност за връзки с мрежи с различна структура и топология. Поддържането на протоколи като TCP/IP, Modbus, ARCnet и др. дава възможност за включване към системите и на технически средства на други производители като Siemens, ABB, Merlin Gerin и др. Инженеринг и консултантски услуги: Вторият основен приоритет в нашата дейност е инженеринг и консултантски услуги в областта на автоматизацията на производствени процеси. Извършваме проектиране, производство, доставка и монтаж на комплексна автоматизация и електрооборудване на машини, технологични линии и производства. Проектираме и произвеждаме специализирани управления и системи за серийно произвеждани и уникални машини по заявка. Рециклираме и обновяваме стари машини и съоръжения чрез внедряване на съвременни средства за автоматизация. ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ извършва гаранционно и следгаранционно обслужване на доставените устройства и системи. Внедряваме и работим както с продукти собствено производство така и с продукти на водещи компании в областта на автоматизацията и електрониката като Schneider Electric, Siemens, Phoenix Contact, Heidenhain, MaxStream и др. Още: Изградили сме едни от най-големите системи в България за: енергиен мениджмънт; диспечерски системи за управление на газопроводи и нефтопроводи; управление на инсталации в металургичната промищленост; управление на технологични линии при преработката на пластмаси. Наши клиенти в България са водещи и структуроопределящи компании като: ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ Бургас АД; КЦМ Пловдив АД; ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД; Топлофикация Пловдив ЕАД; Асенова Крепост АД; Пиринпласт АД; ХЪС ООД. Продуктите на нашата фирма намират добър прием и в Румъния, Македония, Сърбия, Украйна, Холандия, Великобритания и САЩ. 1 Продукти: