ИнтелектИ ООД  itemprop=

ИнтелектИ ООД

Основни направления на дейност на ИнтелектИ ООД: 1. Тестов център за сертификация на IT-специалисти, оторизиран партньор на фирмите Microsoft Corporation, CiTRIX, Cisco Systems, CIW, VMware и Check Point Software 2. Център за професионално обучение:
Велико Търново, ул. Мария Габровска №2А, вх.А

Основни направления на дейност на ИнтелектИ ООД: 1. Тестов център за сертификация на IT-специалисти, оторизиран партньор на фирмите Microsoft Corporation, CiTRIX, Cisco Systems, CIW, VMware и Check Point Software 2. Център за професионално обучение: професионално обучение по 20 професии, чуждоезиково обучение, Cisco мрежова академия, тестов център по програмата MOS на Microsoft. 3. Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи. 4. Доставка на Интернет услуги. 5. Асемблиране, ремонт и продажба на компютърна техника. 6. Преводи, преводачески услуги и легализация на документи. 7. Разработка на софтуер за е-образование.