Екотоп ООД  itemprop=

Екотоп ООД

Комплексен инженеринг - доставка, изграждане, монтаж, сервиз и обучение на обслужващ персонал в областта на: - газови системи, отоплителни елементи и инсталации
София, ж.к.Борово, ул.Ладога, бл.208-АВ, вх.Б

Комплексен инженеринг - доставка, изграждане, монтаж, сервиз и обучение на обслужващ персонал в областта на: - газови системи, отоплителни елементи и инсталации (котли, горелки, радиатори, лири, помпи, МРС, арматура и др.); - Възобновяеми Енергийни Източници; - слънчеви, фотоволтаични и специални системи (термични слънчеви колектори и др.); - вентилация и климатизация на промишлени предприятия, битови и комунални сгради; - екология; - строителство, довършителни операции, интериор и екстериор, вкл. метални конструкции (охранителни решетки, огради, парапети, вити,прави,тангиращи стълби и др.) - Топлотехнически Център ЕКОТОП - отоплителни,вентилационни и климатични елементи и оборудване с качество по ISO 9001

Екотоп ООД - отрасли:


Битова Техника, Отоплителни Уреди,