Информационно обслужване АД - София  itemprop=

Информационно обслужване АД - София

Информационно обслужване АД - София, Разработка и поддръжка на софтуерни продукти; сервизна, консултантска, маркетингова и търговска дейност в областта на компютърните технологии и комуникационни системи.
София, ул. Панайот Волов № 2

Разработка и поддръжка на софтуерни продукти; сервизна, консултантска, маркетингова и търговска дейност в областта на компютърните технологии и комуникационни системи. Достъп до база данни и предоставяне на информация и услуги чрез технологии Интернет, SMS, WAP - разработка на приложения, изграждане на проекти и др. Outsourcing на бизнес процеси. Абонаментен и следгаранционен сервиз на компютърна, комуникационна техника и периферни устройства. Обучение, работни и технически курсове по информатика. Разработка, внедряване и поддръжка на комуникационни системи, бази данни и електронни регистри с национално значение. Интернет достъп до електронен търговски регистър за стопанските субекти - ДЕЛФИ. Събиране, обработка, съхраняване, актуализация, предоставяне и обмен на информация. Инсталация и поддръжка на софтуер и хардуер. Фирмата има силно развита структура от 26 клона на територията на административно - областните центрове в страната. Централно управление и Изчислителен център в София.