Юнайтед Здравно осигуряване  itemprop=

Юнайтед Здравно осигуряване

Юнайтед Здравно осигуряване е фонд за доброволоно здравно осигуряване, лицензиран по Закона за здравното осигуряване.
София, Офис център Мандарин, бул. Н. Й. Вапцаров № 53 Б

Юнайтед Здравно осигуряване е фонд за доброволоно здравно осигуряване, лицензиран по Закона за здравното осигуряване. Юнайтед Здравно осигуряване осигурява необходимите средства за лечение. Юнайтед Здравно осигуряване възстановява медицинските разходи. Медицинските разходи могат да се заплатят директно на лечебните заведения, или да се възстановят на Осигурения. Юнайтед Здравно осигуряване предоставя пълна свобода на избор между всички лечебни заведения и медицински специалисти на територията на България, без изключение. Юнайтед Здравно осигуряване предоставя практически неизчерпаеми лични финансови лимити, които гарантират свободата да се изберат най-добрите лечебни заведения и медицински специалисти в България. Юнайтед Здравно осигуряване предоставя възможност за намаляване на премията. Чрез услугата „Самоучастие”, при която Осигуреният заплаща по-ниска здравноосигурителна премия. По този начин той доброволно поема част от медицинския разход, а БЗФ възстановява другата част. Юнайтед Здравно осигуряване предоставя пълно съдействие. Юнайтед Здравно осигуряване предоставя безупречно обслужване съдействайки на Осигурения с организационна помощ и информация. Тествайте ни! Юнайтед Здравно осигуряване предлага и краткосрочни договори за: 6 месеца 3 месеца 1 месец