Областни градове

София
ПРОАДВАЙЗ ЕООД е консултантска фирма с екип от експерти в областта на икономическите и маркетингови анализи, одити на дейността, внедряването на ISO и HACCP стандарти и одити на съответсвията по тях, мениджмънта, продажбите и човешките ресурси.

Агенция “ВЕЛЕС” развива дейност от 2007г. Компанията предлага цялостни решения в сферата на управление на човешките ресурси. Фирмата има офиси в София и Варна, както и създадена мрежа за партньорство при подбора на персонал в градовете Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Търговище и

Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите; разработване и внедряване на системи за

Дейността на "VIVA Associates Ltd" е извършването на консултантски услуги в областта на разработването и внедряването на Системи за Управление, както и по подготовка, кандидатстване и реализация на Проекти по Програми на ЕС и други донори

София
ОГРА ООД е компания с фокус върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансиращи програми. Услугите ни са насочени към български фирми и предприятия, които търсят решения и възможност

ОГРА Консултинг" ООД е компания с фокус върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансиращи програми.

Европрактика е консултантска компания, която разработва и управлява проекти, финансирани от европейските структурни фондове и други публично-финансирани програ

Бест Партнърс е млада динамично развиваща се консултантска компания, която предлага уникални за българския пазар консултантски продукти и услуги. Фирмата е специализирана в консултиране на бизнеса по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове

ЦРПБ - Варна предлага пълна разработка и консултации при подготовка на проекти по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейския с

Консултантски услуги за подготовка и управление на проекти, финансирани от европейските фондове.

Финансиране на Проекти


Прочети повече
Затвори

Партньори