Областни градове

София
ПРОАДВАЙЗ ЕООД е консултантска фирма с екип от експерти в областта на икономическите и маркетингови анализи, одити на дейността, внедряването на ISO и HACCP стандарти и одити на съответсвията по тях, мениджмънта, продажбите и човешките ресурси.

Агенция “ВЕЛЕС” развива дейност от 2007г. Компанията предлага цялостни решения в сферата на управление на човешките ресурси. Фирмата има офиси в София и Варна, както и създадена мрежа за партньорство при подбора на персонал в градовете Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Търговище и

Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите; разработване и внедряване на системи за

Дейността на "VIVA Associates Ltd" е извършването на консултантски услуги в областта на разработването и внедряването на Системи за Управление, както и по подготовка, кандидатстване и реализация на Проекти по Програми на ЕС и други донори

София
ОГРА ООД е компания с фокус върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансиращи програми. Услугите ни са насочени към български фирми и предприятия, които търсят решения и възможност

ОГРА Консултинг" ООД е компания с фокус върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансиращи програми.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ - първоначално консултиране и ориентиране за възможностите за кандидатстване по европейските програми;

София
НЕМИГА ООД е на българския пазар от 1995 година. През всичките тези години трупахме опит, знания, висококвалифицирани сътрудници и партньори, за да можем да Ви бъдем максимално полезни днес. НЕМИГА свързва бизнеса от България, Австрия, Турция и Беларус с

Консулто България е фирма специализирана в разработването и управлението на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС. Фирмата работи с клиенти - малки и средни предприятия, общини, както и с държавни институции, браншови организации, банки и

Финансиране на Проекти


Прочети повече
Затвори

Партньори