Финансова група КАПМАН  itemprop=

Финансова група КАПМАН

Финансова група "Капман" е водеща финансова институция, предоставяща на индивидуални, институционални инвеститори, както и на юридически лица широк спектър от финансови продукти и услуги. Нашето семейство се състои в момента от четири компании:
Финансова група "Капман" е водеща финансова институция, предоставяща на индивидуални, институционални инвеститори, както и на юридически лица широк спектър от финансови продукти и услуги. Нашето семейство се състои в момента от четири компании: инвестиционен посредник "Капман" АД, управляващо дружество "Капман Асет Мениджмънт" АД, инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД и консултантска компания "Капман Ин" ЕООД. Портфолиото от продукти и услуги, които предлагаме включва: инвестиционни консултации, управление на финансови активи, проучване и анализ на пазарни сегменти на БФБ-София, изготвяне на пазарни тенденции , сделки с ценни книжа/ДЦК, акции, търгувани на БФБ/.

Финансова група КАПМАН - отрасли:


Банки, Застраховане, Банки, Лизингови Компании,