ДС Концепт Факторинг  itemprop=

ДС Концепт Факторинг

DS - CONCEPT FACTORING GMBH е немска финансова компания, предлагаща услугите си на фирми от три континента. Основната дейност на фирмата ни в България се изразява във финансиране износа, вноса и вътрешните продажби на българските ни клиенти.
София, бул. Александър Стамбoлийски № 55

DS - CONCEPT FACTORING GMBH е немска финансова компания, предлагаща услугите си на фирми от три континента. Основната дейност на фирмата ни в България се изразява във финансиране износа, вноса и вътрешните продажби на българските ни клиенти. Разсроченото плащане е често срещана бизнес практика между доставчик и клиент. В много случаи това е начин за привличане на нови клиенти или увеличаване на оборота със старите. Факторингът е финансова услуга, която позволява на доставчика да предложи отложено плащане на своя клиент, като същевременно получи авансово голяма част от парите в деня на доставката. Предлаганото от DS - CONCEPT FACTORING оборотно финансиране "Factoring" се извършва в тясно сътрудничество със застрахователна компания Euler Hermes Kreditversicherungs - AG, която застрахова вземанията и задълженита на клиентите ни. Филиалът на DS - CONCEPT FACTORING в София функционира от 2003 година. Експанзията на фирмата ни в международен мащаб продължава, като днес разполагаме с филиали в Турция, България, Египет, Пакистан, Дубай и Ню Йорк. Експортен факторинг Факторингът е финансова услуга, която позволява на българския износител да постига бърза ликвидност, като същевременно дава възможност на клиентите си за разсрочено плащане в рамките на 15, 30, 60 или 90 дни. При експортния факторинг българският износител прехвърля своите експортни вземания на DS - CONCEPT FACTORING. Дружеството ни финансира 80 % от сумата по фактура в деня на износа. Останалите 20 % българският износител получава, когато неговият клиент плати на падежа цялото задължение. Импортен факторинг На клиентите си ползващи експортен факторинг DS - CONCEPT FACTORING предлага и възможност за финансиране на покупките /доставките/ им от чужбина. Финансовата ни услуга "Import Factoring" Ви дава възможност да финансирате вноса си от всяка точка на света, като ползвате разсрочено плащане до 180 дни. Вътрешен Факторинг DS - CONCEPT FACTORING осигурява финансиране, съобразено с нуждите на фирмата в зависимост от нейния оборот. При доставки към български клиенти с добър кредитен рейтинг ползваното финансиране може да следва растежа на продажбите. Факторинг финансирането не изисква ипотеки на имущество, залог на стоки и др., като обезпечение служи самото вземане. Ние Ви предлагаме: - Финансиране на вземания: Factoring, Forfaiting - Поемане на риска: Финансираните от нас вземания са застраховани, в случай на неплатежоспособност или фалит на клиента Ви. - Събиране на вземания: Ние поемаме вместо Вас събирането, контрола и мениджмънта на финансираните вземания. - Растежът се нуждае от ликвидност. Успехът на фирмата Ви е тясно свързан с паричните средства, с които разполагате. Решението, което Ви предлагаме е бързо финансиране на Вашите продажби.