Доверие - Обединен холдинг АД  itemprop=

Доверие - Обединен холдинг АД

придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества
София, бул. Дондуков № 82

Предметът на дейност на “Доверие – Обединен холдинг” АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон. Дружеството е регистрирано с неограничен срок на действие.

Доверие - Обединен холдинг АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Осигуряване,