БРБ Инженеринг - Вижте още

БРБ Инженеринг

Производство на дребни и средногабаритни единични детайли, резервни части и възли за всички браншове на машиностроенето, както и за цели системи. Механична обработка на метални и пластмасови детайли. Производство на отделни детайли и възли по чертежи на
БРБ - Инженеринг

За нас:

Производство на дребни и средногабаритни единични детайли, резервни части и възли за всички браншове на машиностроенето, както и за цели системи.

Механична обработка на метални и пластмасови детайли.
БРБ - Инженеринг
Специфика на дейността:

 • Производство на отделни детайли и възли по чертежи на възложителя
 • Конструктивна / развойна дейност
 • Индустриален инженеринг
 • Бърза обработка на поръчките и доставка


Производствена гама:


БРБ - Инженеринг
 • Механична обработка - стругови операции на CNC машини, фрезоване, обработка на центрове с CNC - управление, хобел, щос, шлайф и др.
 • Отливки
 • Заварочни работи
 • Термообработка
 • Покрития / повърхнинна обработка
 • Обработка със стъклени перли
 • Монтаж и др.


Материали:

БРБ - Инженеринг

Машини:

БРБ - Инженеринг
Фирмата разполага със следните машини и съоръжения:

 • Стругове (с CNC-управление, универсални, каруселни)
 • Обработващи центрове (хоризонтален и вертикален)
 • Универсални фрези
 • Шлайфмашини (вътрешен, външен, плосък шлайф)
 • Щос и хонинг
 • Хидравлични и ексцентер преси
 • Заварочна апаратура
 • Установки за термична обработка и повърхнинни покрития
 • Измервателни средства