Билтекс ЕООД  itemprop=

Билтекс ЕООД

Фирма "БИЛТЕКС" ЕООД е регистрирана със 100% частен капитал. Основната дейност на фирмата е Проектиране, Изграждане и Поддръжка на слаботокови мрежи и електрически мрежи Ниско Напрежение (НН).
Фирма "БИЛТЕКС" ЕООД е регистрирана със 100% частен капитал. Основната дейност на фирмата е Проектиране, Изграждане и Поддръжка на слаботокови мрежи и електрически мрежи Ниско Напрежение (НН). Списък на предлаганите от Нас мрежи и системи: - Ел. инсталации в жилищни и промишлини сгради - Видеонаблюдение - Сигнално охранителни системи - Пожароизвестителни инсталации - Домофонни и видеодомофонни системи - Системи за евакуационно осветление - Структурни кабелни системи - Контрол на достъпа и работното време - Заземителни и мълннезащитни инсталации Гаранционните срокове които Ние даваме на своите клиенти са за обекти изградени с материали доставени само от "Билтекс" ЕООД Гаранционни срокове - от 3 до 20 год.