Атлас Холдинг - Вижте още

Атлас Холдинг

АТЛАС ХОЛДИНГ е дружество със седалище и адрес на управление град София, ориентирано в сферата на консултациите, разработването, прилагането, одитирането и сертифицирането на, системи за управление, в съответствие с международните стандарти.
Атлас ХолдингАтлас ХолдингАтлас Холдинг


Направления :

АТЛАС ХОЛДИНГ е бързо развиваща се компания в следните основни направления:

 • консултантска дейност
 • информационна сигурност
 • безжични комуникации
 • енергийна ефективност
 • алтернативни източници на енергия
 • GDPR-General Data Protection Regulation


Дейности :

Дейността на ATLAS HOLDING е обособена в няколко направления:
 • Управленско консултиране
 • Интегрирани системи за управление
 • Обучение и вътрешни одити на системи за управление
 • GDPR-General Data Protection Regulation - защита на личните данни, готови решения и обучение на Data Protection Officer
 • Системи за управление на качеството
 • Системи за управление на информационната сигурност
 • Управление на проекти с европейско и международно финансиране
 • Разработване на системи, документи обучение в съответствие с изискванията за защита на личните данни - EU 2016/679
 • Енергийна ефективност, алтернативни източници на енергия
 • Разработка и проектиране на системи за сигурност
 • Безжични комуникационни решения
 • Специализирана електроника и ИТ сигурност


Още за нас :

АТЛАС ХОЛДИНГ се развива като успешно работеща бизнес структура, отговаряща на европейските и световните стандарти, осигуриряваща постоянен и нарастващ дивидент на своите акционери.

Компанията ни е фокусирана върху предлагането на консултантски услуги на частни и държавни организации и фирми, чрез мрежа от опитни и мотивирани консултанти и експерти, в областта на разработването, внедряването и поддържането на системи за управление.

Нашите специалисти са с богат опит на консултанти, водещи одитори, експерти и мениджъри на системи за управление, базиран на изискванията на международно признатите стандарти и спецификации. Компанията разполага със сертифицирани специалисти и правни експерти в областта на GDPR- новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679.

Атлас Холдинг Консултантите, които ще работят за Вас, са с компетентност на водещи одитори и технически експерти, с доказан опит и познания относно приложимите стандарти, изграждането, внедряването и одитирането на системи за управление базирани на изискванията на международно признатите стандарти и спецификации.

Развитието на бизнеса и финансовите решения в специализирани структурни направления на дейност, ни дава възможност по-добре да се фокусираме във всяка една от тези дейности.

Интересите на ATLAS HOLDING са насочени и в областта на недвижимите имоти, стоителството, строителните технологии и инвестиции, в иновационни проекти и производства.

Диверсификацията е основен принцип, в инвестиционната ни политика. Следвайки този принцип компанията се стреми да развива портфолио и участие в различни сегменти на икономиката.