Банка ДСК  itemprop=

Банка ДСК

Над половинвековната история на Банка ДСК ЕАД датира от 1951 г., когато е създадена като Държавна спестовна каса и единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението.
Над половинвековната история на Банка ДСК ЕАД датира от 1951 г., когато е създадена като Държавна спестовна каса и единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. През януари 1999 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно имущество и оттогава носи името „Банка ДСК ”. Още по-динамично развитие Банка ДСК отбелязва от октомври 2003 г. насам, когато след успешна приватизационна процедура неин едноличен собственик стана унгарската Банка ОТП. Тя е не само най-голямата банка в Унгария, но и една от най-големите, солидни и динамично развиващи се финансови групировки в цяла Централна и Източна Европа. Банка ДСК излезе от януари 2005 г. на водеща позиция сред всички банки в България по размера на своите активи – 13,5% от активите на цялата ни банкова система. Банка ДСК е неоспорим лидер в банкирането на дребно, тя е кредитор „номер едно” в България с над 40% дял при кредитирането на дребно. Почти се удвоиха в сравнение с края на 2003 г. и кредитите за предприятия в нашия портфейл.Балансовото число на Банка ДСК върви ускорено по възходяща линия, а печалбата й е наистина рекордна - над 16 процента от общия финансов резултат на банковата система в България. Банка ДСК е „номер едно” и на пазара на депозитите с над ¼ пазарен дял общо от влоговете на населението и почти половината от спестяванията в левове. Тя разполага и с най-голямата клонова мрежа, покриваща цялата страна. Успешният ни досега отговор на предизвикателството да бъдем „първи сред равни” в изключително динамичния банков сектор на България получава и заслужено признание у нас и в чужбина. Банка ДСК бе обявена за „Банка на годината” (награда на в.”Пари”), най-добрата банка на клиента и лидер по доверие за 2004 г. На два пъти тя е отличавана с наградата «Банка на годината за България» от сп.The Banker към групата на Financial Times. За „Най-добрата банка в България” също за втори път ни обяви през 2005 г. и друго престижно издание сп. Global Finance. Moody’s повиши рейтинга на Банка ДСК по депозитите в чуждестранна валута до Ba1/NP с положителна перспектива. Към Банковата група ДСК спадат и дъщерните предприятия: ДСК Управление на активи, общозастрахователната компания ДСК Гаранция, ДСК Лизинг, ДСК Турз, пенсионно-осигурителната компания ДСК Родина. ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Фамилия:   Име:   E-mail:   Телефон:   Факс:   Желая да получа повече информация за: