Интернешънъл Асет Банк  itemprop=

Интернешънъл Асет Банк

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Централният й офис се намира в гр. София, бул. "Тодор Александров"№ 81-83. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции.
София, бул. Тодор Александров № 81-83

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Централният й офис се намира в гр. София, бул. "Тодор Александров"№ 81-83. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции. Приоритет за Банката са корпоративните клиенти, както малките и средни предприятия ( МСП). Финансовата институция има традиции в работата с тях и възможност да им предложи продуктите, необходими за развитие на техния бизнес. Банката е оценена от международната рейтингова агенция Мудис - В1/NP (положителна перспектива) за дългосрочни и краткосрочни валутни банкови депозити, В1/NP (положителна перспектива) за дългосрочни и краткосрочни левови банкови депозити, и Е+ (положителна перспектива) за банкова финансова стабилност.