Първа инвестиционна банка   itemprop=

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, оси
София, ул. Стефан Караджа № 10

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион. Основните предизвикателства пред Първа инвестиционна банка през 2007 година бяха свързани с участието й в процеса на изграждане на българския финансов пазар като част от Единния европейски пазар на финансови услуги. В условията на засилена конкуренция ПИБ успя да запази пазарния си дял, предлагайки адекватни на все по-голямото търсене продукти и услуги, високо ниво на обслужване при спазване на нормативните изисквания. И през 2007 г. Банката продължи да се развива, утвърждавайки мястото си на банковия пазар както в България, така и на Балканите. ПИБ придоби статут на публично дружество след успешно реализиране на първично публично предлагане на акциите й, които понастоящем се търгуват на Българската фондова борса.

Първа инвестиционна банка - отрасли:


Банки, Застраховане, Банки,