Банка Пиреос  itemprop=

Банка Пиреос

Банка Пиреос България предоставя на своите клиенти широка гама от Трежъри банкови продукти и услуги в зависимост от инвестиционните нужди и възможности на индивидуални и корпоративни клиенти. Банка Пиреос България АД предлага на своите клиенти бързо и
София, бул. Витоша № 3

Съгласно Устава Банка Пиреос България АД има едностепенна система на управление. Банката се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от девет лица, избрани от Общото събрание на акционерите. Банка Пиреос България АД е официален дистрибутор за България на взаимните фондове на Пиреос Асет Мениджмънт - Гърция /Piraeus АM MFMС/. Банка Пиреос България предоставя на своите клиенти широка гама от Трежъри банкови продукти и услуги в зависимост от инвестиционните нужди и възможности на индивидуални и корпоративни клиенти. Банка Пиреос България АД предлага на своите клиенти бързо и качествено обслужване на техните нужди от плащания към и от чужбина с чекове. Пиреос Лизинг България ЕАД е създадено в началото на 2005 година и е 100% собственост на Пиреос Банк АД, Гърция. Оперативната дейност се осъществява, както чрез Пиреос Лизинг България ЕАД, така и чрез Пиреос Авто Лизинг България ЕАД (дъщерно дружество специализирано в лизинг на леки автомобили).