ИФД - Инженеринг Джойнт Венчър ООД  itemprop=

ИФД - Инженеринг Джойнт Венчър ООД

Разработване на софтуер е основната дейност на фирмата: софтуер със специфични изисквания и по поръчка на клиента. Областите, които обхваща фирмата при разработка на проекти са: търговия на едро и дребно, управление на складови стопанства, информационни с
София, бул. Цар Борис ІІІ № 19, вх. В, ет. 7, ап. 68

"ИФД - Инженеринг Джойнт Венчър" ООД е смесено предприятие с немско участие. Разработване на софтуер е основната дейност на фирмата: софтуер със специфични изисквания и по поръчка на клиента. Областите, които обхваща фирмата при разработка на проекти са: търговия на едро и дребно, управление на складови стопанства, информационни системи за управление на болници, транспортни фирми и специализирани спектрографски системи. Фирмата участвува и би желала да участва в съвместни софтуерни проекти, представляване на чуждестранни фирми със сходна дейност, както и дистрибуция и поддръжка на софтуерни продукти. Поддържат се следните платформи за разработка: 1. Операционни системи - UNIX: SCO-UNIX, AIX, UNIX System V, LINUX - Windows-NT, Windows 98, Windows 2000, Windows XP 2. Релационни бази данни - INFORMIX - On-line und INFORMIX - SE - MS-SQL Server - ORACLE - MS Access - MySQL 3. Езици за програмиране - SQL / 4GL - SQL - Windows - Centura - MS Visual Studio (Enterprise Version) - Java

ИФД - Инженеринг Джойнт Венчър ООД - отрасли:


Информационни Технологии, SEO оптимизация,