Ви - Веста Холдинг АД  itemprop=

Ви - Веста Холдинг АД

финансовите услуги, металургията, машиностроенето, промишленото и гражданското строителство, дърводобива, дървопреработването, производството на мляко, млечни продукти, изграждането и поддържането на технически системи за защита и сигурност, търговия с ме
"Ви - Веста Холдинг" АД контролира пряко или чрез свързани лица дейността на 23 различни компании, развиващи дейност в областта на финансовите услуги, металургията, машиностроенето, промишленото и гражданското строителство, дърводобива, дървопреработването, производството на мляко, млечни продукти, изграждането и поддържането на технически системи за защита и сигурност, търговия с метали, текстилната и шивашката промишленост, охранителните услуги, минерални води и др. Неразделна част от структурата на "ВИ - Веста" е и едноименната фондация, която активно подпомага българската култура и спорт.

Ви - Веста Холдинг АД - отрасли:


Оптика, Електроника, Алармени Системи,