Енерготелеком АД  itemprop=

Енерготелеком АД

Произвежда, монтира и поддържа системи за телекомуникации в енергетиката. Техническите съоръжения са изградени на модулен принцип и осигуряват пренос на говор, данни и команди по електропроводи за високо и средно напреж
Стара Загора, ул. "Верея" № 1Б

Произвежда, монтира и поддържа системи за телекомуникации в енергетиката. Техническите съоръжения са изградени на модулен принцип и осигуряват пренос на говор, данни и команди по електропроводи за високо и средно напрежение.

Енерготелеком АД - отрасли:


Информационни Технологии, Телекомуникации,