ИГЪЛ СОФТУЕЪР ООД  itemprop=

ИГЪЛ СОФТУЕЪР ООД

"ИГЪЛ СОФТУЕЪР" ООДдоставя висококачествено оборудване и аксесоари от реномирани производители, изгражда локални и oтдалеченимрежи по съвременни и ефикасни технологии, осъществява цялостнасистемна интеграция и персонално обслужване.
София, ул. Антон П. Чехов №65

"ИГЪЛ СОФТУЕЪР" ООДдоставя висококачествено оборудване и аксесоари от реномирани производители, изгражда локални и oтдалеченимрежи по съвременни и ефикасни технологии, осъществява цялостнасистемна интеграция и персонално обслужване. Разработва съвременнипрограмни продукти за управление на бизнеса на базата на технологията"Клиент/Сървер" и "Интернет/Интранет" решения и в съответствие с водещите световни стандарти. Първокласна поддръжка.