Екопрогрес Интернешънъл ООД  itemprop=

Екопрогрес Интернешънъл ООД

Научно – изследователска дейност; производство, внос – износ и продажба на Дозиметрични установки за контрол на вагони, товарни и леки автомобили, пътници и багажи.
Екопрогрес Интернешънъл ООД Екопрогрес Интернешънъл ООД предлага на своите клиенти научно – изследователска дейност, производство, внос – износ и продажба на дозиметрична апаратура за радиационен контрол: Автоматизирани информационни системи за радиационен контрол Професионални – персонални дозиметри Радиометри, спектрометри и др. Дозиметрични установки за контрол на вагони, товарни и леки автомобили, пътници и багажи Панорамни дозиметри за директна информация на населението за радиационната обстановка Партньорство Представител на: Спаринг - Вист Център - Украйна Доза - Русия Атомтех - Белорус Полимастер - Белорус SARAD GmbH - Германия Основни клиенти Агенция за ядрено регулиране "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ГД„Пожарна безопасност и защита на населението“ Национален център по радиобиология и радиационна защита Национален център по онкология Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН (ИЯИЯЕ) Министерство на околната среда и водите БНБ ОББ Национална служба за борба с организираната престъпност Специализиран отряд за борба с тероризма Общини София, Видин, Петрич, Добрич, Ловеч, Плевен, Горна Оряховица, Бургас предприятия за скрап, летища, митнически подразделения, болници и много др. Какво предлагаме? Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг "Катрин" Гама сигнализатори Автоматизирани системи Анализатори Детекторни блокове Дозиметри-радиометри Дозиметри (радиометри) за радиационно разузнаване Дозиметри (радиометри) за търсене Електронни дозиметрии Информационни табла Комплексни прибори Портални радиационни монитори Портативни Дозиметри (Радиометри) Прибори за търсене Програмно осигуряване Радиационни монитори и комплекси Радиационна защина и ядрена безопасност Радиометри за аерозоли, газови и технологични средства Радиометри за активност Сигнализатори Спектрометрични портативни радиационни детектори www.ecoprogress.net

Екопрогрес Интернешънъл ООД - отрасли:


Оптика, Електроника, Измервателна Техника, Оптично Оборудване,