Кооперация Начала  itemprop=

Кооперация Начала

Кооперация "Начала" е част от международната мрежа на Опортюнити Интернешънъл, глобална неправителствена организация за създаване на заетост и разкриване на възможности за генерирането на доходи за бедните и безработните чрез поощряване развитието на
Кооперация "Начала" е част от международната мрежа на Опортюнити Интернешънъл, глобална неправителствена организация за създаване на заетост и разкриване на възможности за генерирането на доходи за бедните и безработните чрез поощряване развитието на малкия бизнес. Нашата дейност: освен предоставянето на малки заеми на членовете на взаимо - спомагателната каса за стартирането или подпомагането на развитието на дребния семеен бизнес. Екипът на Кооперацията организира курсове за обучение и предоставя бизнес консултации по теми, свързани с управлението на малката фирма, маркетингови, финансови и правни въпроси, за съставянето на бизнес - планове, както и подпомага установяването на делови контакти между членовете й. Условия на микрозаемите: - размер на заемите - 300 - 500 долара - срок за погасяване - 3 - 24 месеца - лихвен процент -- 15 - 17%/годишна лихва - опезпечения - лично порачителство - ипотека Кооперация "Начала" има офиси в София, Стара Загора, Пловдив, Велинград, Габрово, Плевен, Варна