Новиз АД   itemprop=

Новиз АД

НОВИЗ АД - производство на полиетиленови опаковки. Производствената база разполага с нов, модерен машинен парк, произвеждащ широка гама полиетиленови опаковки и биоразградими опаковки.Нашите опаковки са изработени с Биоразградимата добавка REVERTE. Попаднали в почвата те се превръщат в
През 2002 НОВИЗ АД, построи в с. Труд (7 км северно от Пловдив) и пусна в действие цех за производство на полиетиленови опаковки. Производствената база разполага с нов, модерен машинен парк, произвеждащ широка гама полиетиленови опаковки и биоразградими опаковки: - чанти тип „потник” - чанти - подсилена дръжка - биоразградими опаковки - пликове - чували за смет - флексо печат (двуцетен) Със стартирането на това производство НОВИЗ АД, който е сред основните вносители на полиетилен ниско налягане в страната, има възможност да предложи на свойте клиенти краен продукт със силно конкурентни пазарни цени и качество. БИОРАЗГРАДИМИ ОПАКОВКИ Нашите опаковки са изработени с Биоразградимата добавка. Попаднали в природата, те подлежат на биоразграждане и компостиране за период от 24 месеца. Компостирането е естествения процес на природата да преработва и рециклира органичните отпадъци до органична тор /компост/. Компостът от своя страна е естествен подобрител на почвата, богат на хранителни вещества. Биоразградими опаковки
4.4 18