Кей Тек Системс ЕООД  itemprop=

Кей Тек Системс ЕООД

Key Tec Systems LTD. е организация оперираща и развиваща своята дейност в областите на системите за сигурност (в частност системите за видеонаблюдение), IT услугите и ИТ аутсорсинг за корпоративни клиенти, системи за автоматизация (сградна и промишлена) и слаботоковите кабелни решения.
Хасково, бул. Освобождение 12 А

www.kameritebg.cloudcart.net "КЕЙ ТЕК СИСТЕМС" ЕООД Ние сме "КЕЙ ТЕК СИСТЕМС" ЕООД, Вашите експерти в областта на сигурността и комуникациите, които Ви предлагат приятелска и професионална помощ при избора на правилните решения на добра цена! Ние, екипът на "Кей Тек Систeмс", притежаваме над 15-годишен опит в областта на сигнално-охранителната техника и другите съпътстващи я дейности: системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестяване, окабеляване, поставяне на алармени системи. Притежаваме сериозен опит и в областта на комуникациите - жични и безжични, и в компютърните мрежи. Натрупали сериозен опит в реномирани фирми, преди пет години взехме решение да поемем по свой собствен път, посрещайки сами предизвикателствата на бизнеса и следвайки своята идеология. Ние изповядваме следните принципи в бизнеса: oбщувамe открито и честно с нашите клиенти и партньори. обещаваме само неща, които можем да изпълним. стриктно спазваме поетите ангажименти и възпримемаме клиента като дългосрочен партньор. знаем, че доверието към нас се определя от качеството на продуктите и услугите, които предлагаме. държим на личното отношение и внимание към клиентa. Нашият обширен набор от услуги включва проектирането, доставката и монтажа на системи за сигурност и телекомуникационно оборудване, а също така и други дейности като абонаментна поддръжка или профилактика на вече изградени системи. ДЕЙНОСТИ - Проектиране, изграждане и поддръжка на: Ние предлагаме качествена и изпитана техника от следните реномирани производители: Алармени системи Алармените системи (и сигнално-охранителната техника като цяло) са стандартна част от охраната на всяка обществена или фирмена сграда, офис и частен дом. Пожароизвестяване Пожароизвестяването е изключително важен фактор за безопасността на Вашите производствени мощностти, както и за Вашият дом или офис. Видеонаблюдение При използването на система за видеонаблюдение се осигурява значително по-голямата сигурност на местата, където тя е инсталирана. В офисите и търговските обекти по този начин се съблюдава коректността на служителите спрямо клиентите и самата компанията, както и се предотвратяват злоупотреби с финансови средства и инвентар. #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:200px !important} Контрол на достъпа Системите за контрол на достъпa осигуряват такъв до всякакви видове помещения (магазини, офиси, сгради, търговски обекти и др.) само на упълномощени за целта лица. Тяхната идентификацията се извършва посредством карта, съдържаща собствен код или на пръстов отпечатък. При тяхното разчитане, контролно-пропусквателното устройство (четецът) извършва проверка за права на достъп, след което се задейства отключващият електромагнитен механизъм. Домофони Посредством домофона (наричан още интерком) се осигурява възможност за контрол и/или ограничаване на достъпа на външни лица до Вашия вход, дом, офис или производствена мощност. Комуникации Телефонните централи осигуряват свързването на няколко външни към няколко вътрешни линии. Те биват аналогови, цифрови и хибридни. Компютърните мрежи са свързани помежду си компютри, периферни устройства и софтуер. Те позволявават на разпръснатите компютри и техните потребители да комуникират помежду си и да споделят ресурси. Окабеляване Структурната кабелна система (СКС) е физическата основа на кабелната инфраструктура на сградата, позволяваща да се изгради единна система от множество мрежови информационни услуги с различно предназначение: локални компютърни и телефонни мрежи, система за безопасност, видеонаблюдение и други. СКС представлява йерархична кабелна система, разположена в една или няколко сгради, и се състои от структурни подсистеми Aбонаментна поддръжка Чрез нея Ви гарантираме професионална техническа помощ, без това да повиши Вашите разходи. Чрез заплащането на фиксираната месечна такса ние ще се грижим зa работоспособността на Вашите сигнало-охранителни и пожаро-известителни системи, компютърна и комуникационна Профилактика Профилактиката на техниката е най-важното условие за нейния дългия живот и безпроблемната й работа. Чрез нея могат да бъдат предотвратени неочаквани сривове в нормалната й работа, вследствие на замърсявания, токови удари, течове и др. УСЛУГИ: