АВА ГРУП” ООД   itemprop=

АВА ГРУП” ООД

Обхващането на пълния цикъл застрахователно обслужване е един от факторите, позволяващи осъществяването на тази цел.
София, кв.Иван Вазов, ул. Бурел 43-45

"АВА ГРУП” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери. Основната ни цел и стремеж към оптимално задоволяване нуждите и потребностите на клиентите ни е ръководен принцип в работата ни. Обхващането на пълния цикъл застрахователно обслужване е един от факторите, позволяващи осъществяването на тази цел. Качество, експедитивност и атрактивни цени са основните критерии определящи работата на "АВА Груп" с нейните клиенти!