АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗАД  itemprop=

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗАД

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗАД Ви, предлагаме над 120 продукта! Като едни от тях са: Животозастраховане, Автомобилно /ГО и КАСКО/, Имущестено-/заведения,офиси,магазини,складове,апартаменти, къщи,гаражи и др. за физически и юридически лица/, инвестиционни фондове, кредити, пенсионно осигуряване-
Ние от АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗАД Ви, предлагаме над 120 продукта! Като едни от тях са: Животозастраховане, Автомобилно /ГО и КАСКО/, Имущестено-/заведения, офиси, магазини, складове, апартаменти, къщи, гаражи и др. за физически и юридически лица/, инвестиционни фондове, кредити, пенсионно осигуряване- /универсален, задължителен и доброволен, както и допълнителен доброволен фонд, който Ви дава възможнжст за по-ронно пенсиониране и за получаване на втора пенсия/ Услуги за Граждани: Автомобилно застраховане Каско Гражданска отговорност Автоасистанс Злополука на местата в МПС Имуществено застраховане Пожар Жилищни сгради и домашно имущество Първи риск Кражба Животозастраховане Спестовни застраховки Смесени застраховки Рискови застраховки Застраховки "Злополука" Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд Застраховки Злополука Злополука в чужбина Злополука Разходи за болнично лечение Помощ при пътуване - медицински разноски, с осигурен асистанс Задължителна медицинска застраховка на чужденците Застраховка на яхти Застраховане на отговорности Гражданска Професионални Огнестрелни оръжия Селскостопанско застраховане Селскостопански култури Животни, птици, риба и кошери с пчели Пенсионно осигуряване ДПО с лични вноски ДЗПО в универсален пенсионен фонд ДЗПО в професионален пенсионен фонд Формуляри и образци Заявка за пенсионен фонд по Интернет Лизинг Банкови услуги Услуги за Фирми: Автомобилно застраховане Каско Гражданска отговорност Автоасистанс Злополука на местата в МПС Имуществено застраховане Пожар Индустриален пожар Индустриални обекти Кражба Превоз на парични средства Животозастраховане Смесени застраховки Рентни застраховки Рискови застраховки Застраховки "Злополука" Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд Застраховки Злополука Злополука в чужбина Злополука Разходи за болнично лечение Помощ при пътуване - медицински разноски, с осигурен асистанс Туристическа застраховка Злополука на посетителски места Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт Злополука на туристи и гости при пресоя им в туристически обекти Задължителна застраховка за риска "трудова злополука" Застраховане на отговорности Гражданска Професионални На работодателя Огнестрелни оръжия Застраховане на финансови загуби Пожар и природни бедствия Авария на машини Застраховане на гаранции Гаранции/поръчителства Морско, авиационно, транспортно застраховане Летателни апарати Плавателни съдове Карго Яхти Отговорности Лизинг Банкови услуги Техническо застраховане Авария на машини Електронно оборудване Развала на стоки в хладилни камери Всички рискове на изпълнителя (СМР) Селскостопанско застраховане Селскостопански култури Животни, птици, риба и кошери с пчели Пенсионно осигуряване ДПО с лични вноски ДЗПО в универсален пенсионен фонд ДЗПО в професионален пенсионен фонд Формуляри и образци

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗАД - отрасли:


Банки, Застраховане,