ЕНБ Пласт ЕООД - Вижте още

ЕНБ Пласт ЕООД

ЕНБ Пласт ЕООД е производител на пластмасови изделия за промишлеността и бита. Дружеството е регистрирано през 2009 година. Оборудвано е с най-съвременна техника - хидравлични шприц машини на VICTOR Taichung. Изработваме и пластмасови продукти с матрица на клиента за желаните изделия.
пластмасови изделия
ЕНБ Пласт - Производство на изделия от пластмаса
"ЕНБ Пласт" ЕООД е производител на пластмасови изделия за промишлеността и бита. Дружеството е регистрирано през 2009 година. Оборудвано е с най-съвременна техника - хидравлични шприц машини на VICTOR Taichung.
пластмасови изделияпластмасови изделия

"ЕНБ Пласт" разполага с производствени мощности и капацитет за изпълнение на големи по обем поръчки. Изработва и продукти с матрица на клиента за желаните изделия.

От януари 2013 година дружеството започна производствената си дейност в новоизградената база в с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.

Новата производствена база е изградена по проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 311, на Държавен фонд "Земеделие" за построяване на сграда и закупуване на технологично оборудване.

  • Технически изделия
  • Изделия за бита
  • Изделия за промишлеността
пластмасови изделия пластмасови изделия пластмасови изделия пластмасови изделия пластмасови изделия пластмасови изделия пластмасови изделия