ИНПРОСТАР - Вижте още

ИНПРОСТАР

ИНПРОСТАР е частна фирма с основна дейност в областите на контролно-измервателна апаратура, автоматизация на процесите, компютърни информационни системи, системи за контрол, сигурност и безопасност, специализиран софтуер и софтуерни приложения. Видеонаблюдение, домофони, охранителни
ИНПРОСТАР
ИНПРОСТАР
ИНПРОСТАР е частна фирма с основна дейност в областите на контролно-измервателна апаратура, автоматизация на процесите, компютърни информационни системи, системи за контрол, сигурност и безопасност, специализиран софтуер и софтуерни приложения.

Фирмата осигурява интегрирани решения относно

ИНПРОСТАРИНПРОСТАР
 
 • консултиране
 • проектиране
 • доставка
 • програмиране
 • въвеждане в експлоатация
 • поддръжка

Работи се в тясно сътрудничество с клиентите, като насочеността е изразена към изграждане и внедряване на комплексни системи за автоматизация с прилагане на съвременни информационни технологии и осигуряване на точни и надеждни решения за клиентите.

Фирмата основно е специализирана в областите на промишлеността като

ИНПРОСТАР
 • енергетика
 • химическа промишленост
 • циментова промишленост
 • машиностроене
 • питейни и отпадъчни води
 • строителство и др.

Подходът на компанията е за разработване на ценово ефективни решения и осигуряване на високотехнологични приложения с оптимално съотношение между цена и изпълнение, като:

 • измерване и обработка на сигналите от различните параметри на процесите;
 • системи за управление;
 • системи за контрол на процесите на основата на PLC;
 • SCADA системи;
ИНПРОСТАРИНПРОСТАР
 
 • системи за диспечеризация;
 • системи за контрол на достъп;
 • системи за енергиен мониторинг;
 • системи за сградна автоматизация (Building management systems);
 • системи за видео мониторинг;
 • пожаро-известителни и пожарогасителни системи, противопожарни и технологични блокировки;
 • системи за сигурност и охрана;
 • системи за безопасност и здраве в промишлеността;
 • промишлени мрежи;

НАПРАВЛЕНИЯ

Проектиране и замяна на управления

Инсталиране програмиране и въвеждане в експлоатация на промишлени роботи

Решения за управление и мониторинг на процеси

Изграждане на соларни захранващи и напоителни системи

Автоматизирани системи

  ИНПРОСТАР