„Днес Принт“ е компания за развитие на реклама, която подкрепя усъвършенстването на малкия и средния бизнес. За нас е важно всеки наш клиент да получи лично отношение, качество и бързина при реализиране на своите желания. Предлагаме индивидуален подход към разрешаване на проблеми в избора и развитието на рекламните ви проекти. Разбираме трудностите на заобикалящата бизнес среда и се стремим да предлагаме услуги, съобразени с нуждите и възможностите на нашите клиенти. Мисията на фирмата е да консултира, спомага, съдейства и реализира желанията и потребностите на своите клиенти, с крайната цел да задоволи потребностите на своите клиенти в областта на печатната реклама за кратки срокове и на добри цени.

Днес Принт ЕООД - отрасли:


Печатна Реклама,
5 1