Техно Систъмс ООД е бързо развиваща се фирма в областта на компютърните технологии. Предмета ни дейност е продажба и сервиз на лаптопи, компютри и компютърна техника. Насочени сме към коректно и качествено предлагане на продуктите и услугите.

Техно систъмс ООД - отрасли:


Компютри,