Трафоремонт ООД - Вижте още

Трафоремонт ООД

„Трафоремонт” ООД ремонт на трансформатори, покупко-продажба на трансформатори, заварки на цветни метали, заварки на мед, алуминий и сплавите им, маслени трансформатори, повредени трансформатори.
Трафоремонт ООД Трафоремонт ООД Трафоремонт ООД Трафоремонт ООД
„Трафоремонт” ООД
ремонт на трансформатори, покупко-продажба на трансформатори, заварки на цветни метали, заварки на мед, алуминий и сплавите им, маслени трансформатори, повредени трансформатори

За нас:

Дружеството „Трафоремонт” ООД е създадено със 100 % частен капитал. Разполагаме със собствена материално-техническа база находяща се в гр. Ямбол, оборудвана с всичко необходимо за извършване на качествен ремонт на силови и разпределителни трансформатори и други маслени енергетични съоръжения.

Трафоремонт ООД
През изминалите години фирмата се утвърди като сигурен и коректен партньор при диагностиката и ремонта на силови и разпределителни трансформатори. Доказателство за това е липсата на рекламация от над 700 извършени ремонта.

Политиката на дружеството е непрекъснатото усъвършенстване на специалистите ни, обновяване на технологичното оборудване, внедряване на нови материали и технологии при стриктно спазване на нормативните документи.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти с богат опит, които работят отговорно за утвърждаване името на дружеството.

Гаранционен срок:

 • За ремонтирани трансформатори с мощност до 400 kVA – 12 месеца;
 • За реконструирани и ремонтирани трансформатори с мощност от 630 kVA до 1600 kVA – 18 месеца.

Услуги:

1. Планово – профилактични електрически измервания и изпитвания с цел ранна диагностика в полеви условия на силови трансформатори;

 • Разшиноване на трансформатора на страна 0,4; 6,3 и 20 kv;repair 19882
 • Измерване съпротивление на изолацията на трансформатора и сваляне коефициент на абсорбция;
 • Трафоремонт ООД
 • Измерване активно съпротивление на намотките с постоянен ток на трансформатора;
 • Измерване загубите и напрежението при опит на „късо съединение”;
 • Измерване коефициента на трансформация;
 • Изпитване на изолацията с повишено напрежение с промишлена честота на трансформатора;
 • Измерване загубите и тока при опит на „празен ход”;
 • Измерване диелектрична якост (пробивно напрежение)на маслото;
 • Измерване преходното съпротивление между токови клеми и отвод при трансформатори с напрежение 0,4 kv;
 • Ошиноване на трансформатора на страна 0,4; 6,3 и 20 kv;
2. Обслужване и профилактика на трансформатора в полеви условия:

 • Основно почистване на помещението, тоководещи шини, кабели, изолатори и трансформатора от прах, паяжини, листа, омаслявания и др.;
 • Вземане маслена проба от трансформатора;
 • Трафоремонт ООД
 • Проверка за съвместимост на трансформаторните масла;
 • Доливане на обработено (дегазирано, дехидратирано и филтрирано) трансфор-маторно масло в трансформатора;
 • Притягане на токови клеми на трансформатора;
 • Регулиране на искрови междини на трансформатора;
 • Почистване, смазване и притягане на шинна система, кабели и отводи към трансформатора;
 • Обезвъздушаване на газово (бухолцово)реле и изолатори на въводи средно напрежение на трансформатора;
 • Подмяна на силикагела в дихателя на трансформатора;
 • Подмяна на маслото в масления затвор на дихателя на трансформатора;
 • Преглед на охладителната система на трансформатора;
 • Преглед на прилежаща арматура на трансформатора;high-voltage-towers
3.Сушене (дегазация, дехидратация) в полеви условия на трансформаторно масло за количества над 5 тона;

4.Сушене в полеви условия на активна част на силов трансформатор в собствения му казан с мощност над 4 МVA и напрежение до 110kV включително;
Трафоремонт ООД
5.Демонтаж и монтаж на силови и разпределителни трансформатори с мощност над 630 kVA;

6.Планово-профилактични ремонти на оборудването на разпределителни уредби на ел.подстанции 110/20/10 kV;

7.Изработка на заземителни бобини (изкуствен звезден център) по техническо задание на клиента;

8.Изработка на маслен реактор за компенсация на капацитивна енергия по техническо задание на клиента;

9.Изработка на маслени силови и разпределителни трансформатори по зададени напрежения от клиента;

10.Ремонт на петерсенови бобини с плавно и стъпално регулиране до 1600 kVAr;

11.Заварки на мед, алуминий и сплавите им по различни способи – МИГ, ВИГ (със защитна среда - аргон), газови, електродъгови (с инвертор), челни, електросъпротивителни и точкови;

www.traforemont.com:

Трафоремонт ООД - отрасли:


Енергетика, Трансформатори, Електрификация,