9М  itemprop=

Производство на електромери, търговия, сервиз и измервателни уреди.
София, бул. Ал. Стамболийски 63

Производство на електромери, търговия, сервиз и измервателни уреди.