Механизация и борба с ерозията ООД  itemprop=

Механизация и борба с ерозията ООД

Подготовка на почвата за засаждане на трайни насажд
Айтос, Индустриална зона

Подготовка на почвата за засаждане на трайни насаждения.

Механизация и борба с ерозията ООД - отрасли: