ЕР И ЕМ инженеринг ООД  itemprop=

ЕР И ЕМ инженеринг ООД

Основната дейност на дружеството е изграждане на кабелни линии СрН , НН , вътрешни ел.инсталации , оптични и съобщителни мрежи.
Благоевград, ул. "Васил Априлов" 35

Основната дейност на дружеството е изграждане на кабелни линии СрН , НН , вътрешни ел.инсталации , оптични и съобщителни мрежи. "ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ"ООД е главен изпълнител на редица обекти от енергийната и далекосъобщителната инфраструктура.Извършва строително-монтажни работи с механизация и ръчен труд , свързани с изкопно-земни услуги , изграждане на трафопостове , електромерни и разпределителни табла , доставка и полагане на ел.кабели , изграждане на външно ел.захранване на новопостроени хотели , жилищни сгради , основни ремонти на силови кабелни линии , както и тяхната профилактика и поддръжка.

ЕР И ЕМ инженеринг ООД - отрасли:


Осветление, Кабели,