Кабели в населено място Благоевград

Областни градове Градове ×

Благоевград
Дейността на фирмата е: строителство на преносни и разпределителни електрически далекосъобщителни мрежи.Изграждане, ремонт и проектиране на електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти. Силови, осветителни, заземителни, мълние

Благоевград
"Белви" ООД е специализирало дейността си в проектирането, производството, изграждането и поддържането на електрически съоръжения: кабелни и въздушни линии, трафопостове, осветления, подстанции

Благоевград
радиолампиЕлектролитни кондензаториПОЛУПРОВОДНИЦИ

Основната дейност на дружеството е изграждане на кабелни линии СрН , НН , вътрешни ел.инсталации , оптични и съобщителни мрежи.

Кабели в населено място Благоевград


Прочети повече
Затвори

Партньори